Judith Helmich was een Zwolse non die in 1892 het Drostenhuis erfde van haar vader. Het kapitale huis schonk ze onder de gelofte van armoede aan de congregatie. Uiteindelijk heeft ze haar wens, verzorging van zieken, in dit pand kunnen vervullen. Het was het begin van het eerste katholieke ziekenhuis in Zwolle, De Weezenlanden.

Elen Smits: Het bestuderen van de geschiedenis van het Drostenhuis te Zwolle leidde naar de Katholieke en welgestelde familie Helmich. Judith, geboren in Zwolle, verkreeg dit huis door vererving.

Ingetreden in een klooster mocht zij haar erfenis niet behouden. Ze schonk het om er een ziekenhuisje in te vestigen; het latere ziekenhuis de Weezenlanden.

Mij trof

a. deze opofferende daad van Judith Helmich.

b. het feit dat er in het Drostenhuis wel schilderijen van familieleden aan de wand hingen maar dat er niets was wat aan Judith herinnerde.

Judith Helmich voor en na haar intrede / Elen Smits

c. Zelf protestante, wilde ik weten hoe opofferend zij (inmiddels Zuster Margaretha) als Katholiek liefdezuster was. Ik wilde niet dat er alleen een naam en een jaartal van haar in de toekomst bekend zou zijn. Onderzoek naar haar gevoelens, bijvoorbeeld heimwee naar het ouderhuis of naar haar broers en zussen. Knelde het strakke regime in de kloosters? Had ze de mogelijkheid om in vrijheid voor haar eigen geluk te kiezen, of overheerste de indoctrinatie?

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!